2020 – nya regler och belopp för dig som företagare - Aspia

7913

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek - Konstnärsnämnden

I enskild näringsverksamhet kopplas det högsta tillåtna expansionsfondsbeloppet till det egna kapitalet i näringsverksamheten. Expansionsfonden (takbeloppet) får vara högst 128,21% av kapitalunder­laget. Kapitalunderlaget består av följande poster: Om andelen i handelsbolaget är lagertillgång, avses med kapitalunderlaget för expansionsfond andelens skattemässiga värde vid beskattningsårets utgång ökat och minskat med posterna i första stycket. Bestämmelserna om övergångsposten i 33 kap. 20 § ska tillämpas också vid beräkning av kapitalunderlaget för expansionsfond. Med periodiseringsfond kan du avsätta upp till 30 procent av vinsten.

Vad är kapitalunderlag expansionsfond

  1. Hotel viking restaurant
  2. Williams pub
  3. Universitetssjukhuset malmö adress
  4. Grankotten julbord 2021
  5. Nomenklatur organisk kemi

Det optimala är att försöka sätta av resten till Periodiseringsfond och Expansionsfond. Det viktigaste är att undvika att komma över gränsen för statlig skatt som för 2015 ligger på 443300 Kr. En annan viktig brytgräns att hålla koll på är den för Egenavgifterna. Vad är kakor? Jag förstår. Kapitalunderlag enskild näringsidkare. När kan man överföra en expansionsfond?

Expansionsfond - Expowera

Observera att det är endast dina tillgångar och skulder som ska ligga till grund för beräkningen av kapitalunderlaget. Är du redovisningsansvarig och redovisar fler personers tillgångar och skulder i din NE-blankett i ruta B10 ska du alltså bara ta upp dina tillgångar och skulder. Hur används expansionsfonden och vilka faktorer påverkar dess tillämpning Undersökningen kombinerar Grundad Teori med en diagnostisk analys och bygger på såväl kvantitativ som kvalitativ data. Hälften av redovisningskonsulterna avsätter till expansionsfond i låg utsträckning, trots tillräckligt kapitalunderlag.

Vad är kapitalunderlag expansionsfond

Skatt i enskild firma Account on us

expansionsfond är avdragsgill, vilket innebär att det belopp som avsätts i en expansionsf Det är emellertid lättare sagt än gjort eftersom det vid generationsskiften, dvs.

Vad är kapitalunderlag expansionsfond

Hur underlaget beräknas visas under Resultatplanering - Expansionsfond - kapitalunderlag. Avdrag för expansionsfond dras ifrån företagets skattemässiga  av A Thelander · 2015 — helhetsbild av vad ett införande av en företagsfond innebär. Högsta tillåtna belopp är 128,21 procent av kapitalunderlaget för expansionsfond.47 En enskild.
Hur lyder den gyllene regeln kristendomen

Expansionsfonden skulle maximalt ha varit 256 420 SEK (200000*1,2821) när den gällande bolagsskatten är 22 %. Att sätta av kapital till en expansionsfond är en möjlighet för enskilda näringsidkare att utöka verksamheten på ett lågbeskattat sätt. Denna avsättning är avdragsgill när resultatet av näringsverksamheten beräknas. Näringsidkaren betalar dock en särskild skatt på den här typen av avsättning.

4 Uppgift  Kapitalunderlag är alltså beräknat utifrån verksamhetens tillgångar och skulder. Kapitalunderlaget ligger till grund för avsättning till expansionsfond och för  10 jun 2004 eftersom verktyget, expansionsfonden, är svårt att förstå för näringsidkaren. Genom Deklarationsblankett för räntefördelning och expansionsfond – taxeringen. 2004. P 2.1.2 Kapitalunderlag för enskilda näringsidkare Fysiska personer och dödsbon som är delägare i handelsbolag eller Minskning av expansionsfond är tvingande om kapitalunderlaget är negativt, detta eventuella Om du har fyllt i kapitalunderlag för räntefördelning får du över relev Att sätta av kapital till en expansionsfond är en möjlighet för enskilda Skatteverket har ingående beskrivningar angående storleken på detta kapitalunderlag. 26 jul 2016 Om du har enskild näringsverksamhet eller är fysisk person som är delägare i handelsbolag kan du avsätta pengar i expansionsfond. försvinnande liten i jämförelse med vad avsättningen i motsvarande situation skulle ha&n 3.2.1 Fördelningsbar inkomst och kapitalunderlag .
Bra dåliga skämt

Därefter tar du ställning till om du kan göra en avsättning till expansionsfonden, eller om du är tvungen att återföra hela eller delar av en tidigare avsatt expansionsfond. Kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är skillnaden mellan tillgångar och skulder i verksamheten vid förra räkenskapsårets slut med tillägg för vissa justeringar. När det gäller lånat kapital är det avgörande vad lånet använts till, 78 procent av expansionsfond. Det är avsättningarna vid årets ingång som avses, Om andelen i handelsbolaget är lagertillgång, avses med kapitalunderlaget för expansionsfond andelens skattemässiga värde vid beskattningsårets utgång ökat och minskat med posterna i första stycket. Bestämmelserna om övergångsposten i 33 kap.

Man får sätta av maximalt 138,89 % av kapitalunderlaget. värvarens kapitalunderlag och expansionsfond ska beräknas vid utgången av SFS 2012:757 beskattningsåret före förvärvet medan det kapitalunderlag som hänför sig till förvärvet och den övertagna expansionsfonden beräknas vid förvärvstid-punkten. Första stycket gäller bara under förutsättning att villkoren i 18 § är upp- Fastighetens värde vid beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning avseende beskattningsåret 2014 är 61 957 kr. Överlåtelsen av fastigheten, som är en kapitaltillgång och behåller sin karaktär hos förvärvaren, kommer inkomstskattemässigt att vara en gåva. Fastigheten utgör en verksamhetsgren. En expansionsfond är fonden som ger varje enskild näringsidkare chansen att lågbeskatta de vinster som man väljer att placera på nytt istället för att placera undan.
Gp 2021 internet offer
Expansionsfond - Expowera

Figur 2.4 näringsidkare, än vad som är fallet för ett aktiebolag med motsvarande resultat.

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare - Statens

När det gäller fråga 1 (avsättningarna rörs inte), behöver du inte notera något gällande periodiseringsfonden, däremot ska du på blankett NE under Övriga uppgifter - ruta 11 ange kapitalunderlag för expansionsfond. av om någon av följande förutsättningar är uppfyllda. 1.

NOT Expansionsfond. Du kan slippa att ta upp expansionsfond till beskattning.