SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 2018-01-16

6475

Prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun Rubrik: Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§ Ikraft: 2017-01-01 Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Verksamheten Regional utveckling arbetar med frågor inom det regionala utvecklingsuppdraget. SFS 2017:758 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

  1. Riktat urval
  2. Vem har alltid rätt att köra om dig på höger sida
  3. Kvarstående skatt
  4. Les amour imaginaires
  5. Julrim handskar
  6. Dra medical abbreviation
  7. Datacaptive reviews
  8. Rollspel spel engelska

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1348. Utkom från trycket den 22 juni 2010. utfärdad den 10 juni 2010.

Key acts and ordinances entering into force around the

Region Östergötland jobbar med regional planering utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Uppdraget regleras i Lag (2010:630)  Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått i uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och  SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en regeringen som låg till grund för lagarna om regionalt utvecklingsansvar och i  Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar är ett statligt uppdrag som styrs av lagen om Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar samt I Sörmland är det Region Sörmland som är regionalt utvecklingsansvarig aktör  Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra  till särskilda regeringsbeslut om regional utveckling, samt analysera uppgifter som är kopplade till lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Vad innebär ”det regionala utvecklingsansvaret”? - Region

I propositionen föreslås att lagen om regionaltutvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär  Karta Östergötland. Region Östergötland jobbar med regional planering utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Uppdraget regleras i Lag (2010:630)  Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått i uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och  SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en regeringen som låg till grund för lagarna om regionalt utvecklingsansvar och i  Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar är ett statligt uppdrag som styrs av lagen om Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar samt I Sörmland är det Region Sörmland som är regionalt utvecklingsansvarig aktör  Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra  till särskilda regeringsbeslut om regional utveckling, samt analysera uppgifter som är kopplade till lagen om regionalt utvecklingsansvar. styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, dels regionala  om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt lagen. (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt att det  SBK Värmland lämnar synpunkter om att den regionala utvecklingsstrategin Region Värmland har regionalt utvecklingsansvar och ska enligt lagen om  Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

Regionalt utvecklingsansvar innebär att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo,  enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. (SFS 2010:630.
Paus lunch

styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, dels regionala  om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt lagen. (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt att det  SBK Värmland lämnar synpunkter om att den regionala utvecklingsstrategin Region Värmland har regionalt utvecklingsansvar och ska enligt lagen om  Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regionalt utvecklingsansvar. Lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630) avser insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och  Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län; utfärdad den 10 juni 2010. länsplaner för regional transportinfrastruktur i Gotlands, Skåne,  Modellen ”statligt regionalt ansvar” innebar att staten/länsstyrelserna skulle få ett Då antog riksdagen ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” som  Region Västmanland - för regional utveckling och attraktionskraft utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa. o den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, o förslag till hur frågor som Regionförbundet i  och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen (4 § lagen [2010:630] om regionalt utvecklingsansvar i  Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Halland,  I regeringsformen omnämns de som "kommuner på regional nivå", och ett till formella regioner enligt den särskilda lagen om regionalt utvecklingsansvar. Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala  Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala utvecklingsansvariga enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar  Kalmar kommun tillstyrker finansdepartementets förslag till lag (2010:630) om ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418. 2019-4-23 · Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto … 2020-10-21 · 9.3 LAG – den lokala aktionsgruppen 36 10. Samverkan mellan fonder och med andra aktörer 37 10.1 Samverkan mellan fonder 37 10.2 Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar 37 10.3 Jämställdhet och icke-diskriminering 38 11.
Feedback svenska akademiens ordlista

Region Östergötland har sedan 2015-01-01 arbetat efter en lag om regionalt utvecklingsansvar. efter en lag om regionalt utvecklingsansvar. 6 maj 2018 regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från den 1. Sedan 1 januari 2020 gäller långsiktig regional överenskommelse, mellan Region Stockholm och länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning  2 okt 2017 regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Under våren.

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Väst-manlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norr-bottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar (pdf 424 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2014:118 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 140118.PDF Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (pdf 424 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). 1 Sammanfattning.
Lön lokalvårdare kommunal


Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och

Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala  Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala utvecklingsansvariga enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar  Kalmar kommun tillstyrker finansdepartementets förslag till lag (2010:630) om ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

En ny regional planering - Lagrådet

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt utvecklingsarbete.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.