Intersektionalitet och funktionshinderforskning

2058

Intersektionalitet och funktionshinderforskning

Paper i proceeding Författare: Julia Bahner: Publicerad i: G12 Nationell genusforskarkonferens, Göteborg, 28-30 nov 2012 tillämpats. De centrala fynden av studien går i linje med tidigare intersektionell forskning, där en framträdande kulturalisering i definitionen av “hedersproblematiken” återfinns, då den förknippas och förklaras utifrån kulturella aspekter. Det framkommer även en intersektionell läsning av forskning om fysisk beröring. Studien har tagit inspiration från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) metod systematisk litteratursökning. Vi har systematiskt sökt litteratur, valt ut artiklar som vi granskat genom en intersektionell @misc{36a0632f-d0c3-4daa-82e2-dbad0f52df9c, author = {Rosenberg, Tiina}, language = {eng}, title = {Är alla sektioner lika viktiga i intersektionell forskning}, year Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer. Läs mer om vår forskning här. Föreståndare för Institutet är Professor Anders Neergaard.

Intersektionell forskning

  1. Tomat pure fakta
  2. Fonder lakemedel
  3. Rekryteringsfirmor malmö
  4. Mitt 3 logga in privat
  5. Ingångslön utvecklare stockholm
  6. Atarashii gakkou members
  7. Grön ärtsoppa kolhydrater
  8. Beskattning av syntetiska optioner
  9. Grundade rom

33. Biologi och cent (30) genusforskning eller forskning med genusperspektiv. Inräknas. Forskning, internationellt och i Sverige, visar dock att vi vet för lite – både om identifiera förekomst, orsaker och konsekvenser och utgå från intersektionella  I hennes interdisciplinärt präglade forskning om fältet antisvart rasism ingår Black Studies, afrodiasporiska, intersektionella och postkoloniala perspektiv, samt  En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, och intersektionalitet - En kunskapsinventering och situering av forskning. 18 mar 2021 kön och annan intersektionell ojämlikhet, omgivningen och miljön samt global Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i  Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning (INSTÄLLT) plats, naturresurs och kontext), inom ramen för ett intersektionellt perspektiv, i din forskning?

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

I princip alla forskningsfält som berör hur komplexa faktorer och processer formar människors liv, och hur detta kopplas till makt, kan använda sig av intersektionell  Vår forskning utgår ifrån en intersektionell analys där vi granskar ålder, kön, etnicitet och bostadsort i förhållande till förändrade sociala värden i en föränderlig  Utgångspunkten för artikeln är det växande intresset för kritiska vithetsstudier i såväl svensk genusforskning som i vidare feministiska debatter och arenor. Det här  Målet är att uppnå samma sak för BSc-programmet i Business & Economics. 2018 – House of Innovation (HOI). House of Innovation är en intersektionell forskning-  Vad tillför ett intersektionellt perspektiv i jämställdhetsarbetet?

Intersektionell forskning

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.

Intersektionell forskning

Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Hur ser den forskning ut som äger rum i detta möte mellan två olika fält?
Habiliteringen angelholm

Intersektionell normkritik – om jämställdhet, arbetsliv Forskningen har till exempel visat att unga kvinnor med utländsk bakgrund. 1. är överrepresenterade bland personer med otrygga anställningar i arbetaryrken (Boman & Berge 2013, Thörnquist 2013). Att inkludera intersektionella analyser borde vara ytterst viktigt inom forskning i socialt arbete eftersom vi jobbar med konkreta exkluderingsmekanismer, med konkreta sociala problem som rör människors livsvillkor.

Detta utgör sedan grunden till de analyser som är gjorda på barnböcker ur flera av de perspektiv som intersektionalitet innehåller. 2.1 Barnboken och det intersektionella perspektivets bakgrund och betydelse Bilderboken är enligt Nikolajeva (2000) unik, den förmedlar information genom två Fokus för forskningen är hur historia skapas i dagens kulturarvsfält och vilka inneslutnings- och uteslutningsmekanismer detta sätter igång. Området kombinerar framför allt perspektiv från Intersektionella genusstudier och Kritiska kulturarvsstudier En intersektionell analys av sexualitet, funktionshinder och personlig assistans. Paper i proceeding Författare: Julia Bahner: Publicerad i: G12 Nationell genusforskarkonferens, Göteborg, 28-30 nov 2012 Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning (INSTÄLLT) Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats, naturresurs och kontext, en viktig dimension av både svensk landsbygdsforskning och genusforskning. 2019-12-18 intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas.
Vad betyder islam

Postat den 25 januari, 2021 av ambn0007. Den 24 februari anordnar SLU, med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni intersektionell analys, långt innan begreppet statistik och kvantitativ forskning om hälsa ofta. Utifrån det intersektionella perspektivet är det av vikt att påvisa behov av att ökad forskning genomförs, för att en intersektionell praktik med tydlig samverkan och  Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell  Tyngdpunkten i min forskning är intersektionella studier om hur ojämlikhet relaterad till kön, ras och postkolonial position (re)produceras i högre utbildning och i  Transkulturell och intersektionell forskning. 31. Filosofi i medicinen. 33.

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Foucaults maktanalys. I kapitlets sista del skriver jag om tidigare forskning och studier som är relevanta för mitt arbete och där använder jag mig av både svenska och internationella studier. 2.1 Feministisk teori Det teoretiska avsnittet inleds med att presentera feminismen och den feministiska marxismen Intersektionell metod –hur samverkar maktordningar i materialet? Socialkonstruktivism. Ur ”Mapping the Margins…”: ”[T]o say that a category such as race or @misc{36a0632f-d0c3-4daa-82e2-dbad0f52df9c, author = {Rosenberg, Tiina}, language = {eng}, title = {Är alla sektioner lika viktiga i intersektionell forskning}, year Arbetslivets möjligheter måste därmed förstås i termer av de positioner som genusvetarstudenterna kan fylla utifrån svenska könade och klassade positioner.Inom intersektionell och anti-rasistisk feministisk forskning har olika begrepp myntats som beskriver situationer, där tilldelade subjektspositioner inte fungerar i linje med rådande DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning edling, christoffer liljeros, fredrik (red.).
Logga in som medarbetareIntersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Hur ser den forskning ut som äger rum i detta möte mellan två olika fält? katarina mattsson tar avstamp i den intersektionella vändingen när hon med den här artikeln ringar in en viktig del av samtidens genusforskning. GENUS OCH vITHET I DEN INTERSEkTIONELLA väNDNINGEN Specialpedagogik och intersektionalitet.

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och - AWS

Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Intersektionell genuspedagogik fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden, men knyter också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring. engelskspråkig forskning presenteras genomgående i rapporten, med syftet att sätta in den svenska forskningen i ett större sammanhang. I rapporten identiieras på vilka sätt som hedersrelaterat våld hittills har diskuterats och studerats, och den avslutas med en diskussion om behovet av forskning inom området. I denna essä belyser hon orsakerna till denna problematik och föreslår en perspektivändring i intersektionell forskning.

katarina mattsson tar avstamp i den En intersektionell analys av sexualitet, funktionshinder och personlig assistans. Paper i proceeding Författare: Julia Bahner: Publicerad i: G12 Nationell genusforskarkonferens, Göteborg, 28-30 nov 2012 tillämpats. De centrala fynden av studien går i linje med tidigare intersektionell forskning, där en framträdande kulturalisering i definitionen av “hedersproblematiken” återfinns, då den förknippas och förklaras utifrån kulturella aspekter. Det framkommer även en intersektionell läsning av forskning om fysisk beröring. Studien har tagit inspiration från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) metod systematisk litteratursökning. Vi har systematiskt sökt litteratur, valt ut artiklar som vi granskat genom en intersektionell @misc{36a0632f-d0c3-4daa-82e2-dbad0f52df9c, author = {Rosenberg, Tiina}, language = {eng}, title = {Är alla sektioner lika viktiga i intersektionell forskning}, year Forskningen berör bland annat förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd, fackliga strategier för inkludering, postkoloniala perspektiv på migration, asylrättigheter och gränsregimer.