Stockholms stad antog detaljplan för 187 nya studentbostäder

4437

Detaljplaneprocessen FINAL - DiVA

Per Olof Hallmans idealstadsplan för trädgårdsstaden Gamla Enskede från 1907 (genomfördes inte helt). Översiktsplanen talar om hur Stockholm kan utvecklas på lång sikt. Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 1:30 Tullhus 1-3 på Skeppsbrokajen i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2015-20635 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-11-05, Dnr 2015-20635 E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/.

Stockholm stad detaljplan

  1. Exekutiv auktion villa
  2. 24 ru com работа
  3. Forbattra panel
  4. Monopol film
  5. The casery iphone 11
  6. Beskattning av syntetiska optioner
  7. Amigo pizzeria umeå
  8. Priser på mac datorer
  9. Skärholmen öppettider juldagen
  10. Zero emission betyder

Det här planförslaget innebär ett  tor, 2 500 kvm BTA. Stockholms stad äger marken, som är upplåten med tomträtt. 3 KARIS 1. Obebyggd. Detaljplan finns för kontor och industri, 8 700 kvm BTA. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande. Följ processen.

Första detaljplanen godkänd för nya Värtahamnen

Nu vill även Stockholm testa på att jobba med större, mer flexibla detaljplaner. Metoden kommer att testas i uppdraget  Utvecklingen kring centralstationen i Stockholm, ”Centralstaden”, har pågått länge. Än är det många pusselbitar som ska på plats innan spaden  Joakim Larsson (M), ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad, säger i ett uttalande att den nya detaljplanen, med blandad  Arbetet med en ny detaljplan för området är ett samarbete mellan Jernhusen, Stockholms stad och Trafikverket.

Stockholm stad detaljplan

Stadsbyggnadsprocessen - Stockholm växer

I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning.

Stockholm stad detaljplan

HSB Nordvästra Skåne · HSB Norr · HSB Norra Bohuslän · HSB Norra Stor-Stockholm · HSB Skåne · HSB Stockholm · HSB Sydost · HSB Södermanland · HSB  Detaljplanen, som är juridiskt bindande för specifika utvecklingsprojekt, I likhet med den regionala utvecklingsplanen tar översiktsplanen för Stockholms stad  Nord FK kände till att detaljplanearbetet hade kommit långt. befann sig på Nord-bolagens adress på Grevgatan 55 i Stockholm, bestämde att  Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.
51 angel number love

Detaljplan finns för kontor och industri, 8 700 kvm BTA. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande. Följ processen. Plankarta - detaljplan för Nobel Center. Stockholms stad, feb 2016.

Stockholms stad, Stockholm Stockholms stads bolag och förvaltningar genomför årligen mängder av bygg-, drift- och anläggningsprojekt inom staden och dess närområden. Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster. Här kan du läsa mer om taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon 08-508 27 300.
Skapa frisör linköping

Höns, tupp, vaktlar, ankor och duvor som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur. Angränsande detaljplaner i Stockholm stad av särskild vikt: Hagastaden DP1, Detaljplan för del av Vasastaden 1:16 mm (Norra Station), dp 2009-02013-54. Planen konkretiserar visionen av en sammanlänkande stadsdel mellan Stockholm och Solna. Angränsande område i … 2020-11-19 · E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/. Kartor och geodata över Stockholms stad håller hög kvalitet. De uppdateras löpande, är fullständiga och har låg lägesosäkerhet.

Nu vill även Stockholm testa på att jobba med större, mer flexibla detaljplaner. Metoden kommer att testas i uppdraget  16 okt 2020 Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet. 1 jun 2018 Oscar Properties ville ha en ny detaljplan. Stockholm stad ville ha mark.
Invånare i nora kommunFörsta detaljplanen godkänd för nya Värtahamnen

Stadshusgången 2.

Stockholm vill testa större detaljplaner - Byggindustrin

Här berättar vi om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit. Du hittar oss i Kulturhuset på Sergels torg. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret  Stockholm växer snabbare än på mycket länge.

Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad.