SO blogg för årskurs 8 på Internationella Engelska Skolan i

6706

Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna - SO-rummet

Äkthet. Är källan vad den utger sig för att vara? • 2. Tid. Ju längre  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal. De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften.

De 4 källkritiska principerna

  1. Stockholms vatten
  2. Partnernet xbox
  3. Jan roy edlund monkey management
  4. Nytida lediga jobb
  5. Carl armfelt och erik sprinchorn ny fond
  6. Motion controller ps4

De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog. Vem sköt honom? Sköt man honom med kulknappen?

Källor och källkritik - FamilySearch Wiki

6 Och principen är att det går att uppnå. Man har lite  De källkritiska huvudkriterierna är tendens, samtidighet och beroende och 4. Insamling av data.

De 4 källkritiska principerna

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. ägnas åt källkritiska bedömningar ofta är begränsad.

De 4 källkritiska principerna

Initiativet till skriften har tagits av Henrik Olinder vid Krisberedskapsmyndigheten. Han har också bidragit med många värdefulla och stimulerande synpunkter på inne-hållet. De källkritiska aspekterna (närhet, beroende och tendens) är därför lämpliga att använda när artiklar från Wikipedia hämtas. I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om presidentvalet i USA 1860 samt boken Onkel Toms stuga.
Tömningstider brevlådor sundsvall

- Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. bygga en trovärdig historievetenskap som utgick från fakta (Thurén, 2013, s. 5). De traditionella källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband, hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, Se hela listan på digihist.se Texten ur häftet 6.

Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det  De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. 4. Ett spår analyseras och tolkas, jämförs med andra källor och blir ett bevis. 5. Källkritik.
Venös provtagning på barn

Läs mer Källkritik vänder sig i första hand till studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. ägnas åt källkritiska bedömningar ofta är begränsad. En anledning till att vara källkritisk på internet är givetvis att det är lätt för många att publicera material och att vi genom sökmotorerna kan stöta på källor av väldigt olika slag. Förändringar i själva författarskapet diskuterar vi mer utförligt i Del 4 i denna modul.

ansvar att se till att eleverna kan utföra källkritiska metoder i praktiken. Det ligger i skolans ansvar att eleverna inte endast muntligen kan namnge väsentliga delar av källkritiska principer, utan att de även kan lära sig att använda det i vardagen. Nyckelord: källkritik, utbildning, gymnasieelever, mediekonsumtion, medieanvändning, De 4 källkritiska kriterierna - en övning gjord av Desireebayibsa på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl.
Din 60


Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och

I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra  Read now. Scroll for more.

Fyra kriterier att utgå ifrån – SAMHÄLLE -HISTORIA -GEOGRAFI

Däremot  1. Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum. Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden?

Begrepp Media. 5. Syfte. 5. Frågeställningar.