Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Dagens

5334

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer / design

Alstersjö, Erik Faculty of Engineering, LTH; Browsealoud; Search; Objektorienterad modellering och design. Denna kurs hålls inte längre - hänvisar till nya kurskoden EDAF60. Vad är Objektorienterad modellering? Modellering av verkligheten med intelligenta objekt och design av program som implementerar modellen. • Vilka klasser skall finnas? • Vilka metoder skall de tillhandahålla?

Objektorienterad modellering och design lth

  1. Kommunalskatt norrtalje
  2. Spraken

Omfattning: 4,5 högskolepoäng Nivå: G2 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år Objektorienterad modellering och design. Denna sida på svenska This page in English. EDAF60, Objektorienterad modellering och design. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Object-oriented Modelling and Design. Omfattning: 4,5 högskolepoäng Nivå: G2 G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år EDA061, Objektorienterad modellering och design.

Objektorienterad modellering och design Datavetenskap

Lista på kurser som utvärderas med CEQ under/efter 2021 VT LP2, samt vilken programledare som har samordningsansvaret för kursen Objektorienterad modellering möjliggör detta genom att producera abstrakta och tillgängliga beskrivningar av både systemkrav och design, dvs. modeller som definierar deras väsentliga strukturer och beteenden som processer och objekt, som är viktiga och värdefulla utvecklingstillgångar med högre abstraktionsnivåer över konkret och komplex källkod.

Objektorienterad modellering och design lth

Tentamen i Objektorienterad modellering och design - PDF

EDAP10 Flertrådad programmering HT 2020. Lista över kurser som utvärderas. Lista på kurser som utvärderas med CEQ under/efter 2021 VT LP2, samt vilken programledare som har samordningsansvaret för kursen Objektorienterad modellering möjliggör detta genom att producera abstrakta och tillgängliga beskrivningar av både systemkrav och design, dvs. modeller som definierar deras väsentliga strukturer och beteenden som processer och objekt, som är viktiga och värdefulla utvecklingstillgångar med högre abstraktionsnivåer över konkret och komplex källkod.

Objektorienterad modellering och design lth

EDAA55 Programmeringsteknik för C, E, I och Pi. EDAP15 Program Analysis. EDAA30 Programmering i Java fortsättningskurs HBG HT 2020. EDAA10 Programmering i Java, Hbg. EDAF60: Objektorienterad modellering och design, ht 2020. EDAN65 Compilers HT 2020. Objektorienterad modellering och design Programmering i Java - Fortsättningskurs (Hbg) Programmering och databaser ProgramvaruUtveckling för Stora System Språkteknologi 2019 vt2 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Discrete Structures in Computer Science Embedded System Design Operativsystem _Algoritmimplementering 2019 vt1 EDAF25 - Objektorienterad modellering och design vt19 (Hbg) ETSF25 Business of Software HT 2018. EDAA55 - Programmeringsteknik för C, E, I och Pi. EDA045F Program Analysis HT 2018. EDAA20 Programmering och databaser HT 2018.
Skattedeklaration finland

Nyheter. Lunds Universitet, LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se. C: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017. E: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. E: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. 2018/19 Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Objektorienterad modellering och design.

seminarier och handledningsmöten på Zoom. Lunds Universitet, LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 Objektorienterad modellering och design - Helsingborg. Nyheter. Lunds Universitet, LTH Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se. C: Kursen ska flytta från årskurs 2 till årskurs 3 och schemaläggs därför inte på C-programmet läsåret 2016/2017. E: Endast en av kurserna EDA061, Objektorienterad modellering och design och EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen.
Nestle ersättning 2

KTH). Objektorienterad modellering och diskreta strukturer / design. Predikatlogik. Lennart Andersson. Reviderad 2010–09–27. 2010. OMD 2010.

Denna kurs hålls inte längre - hänvisar till nya kurskoden EDAF60.
Hur manga personer bor i tyskland


Objektorienterad modellering och design Datavetenskap

namn(tid/plats) grupper Projektredovisningarna sker på 6:e våningen i rum C646 och C647. 2021-03-11 · Course code: EDAF25 - Objektorienterad Modellering och Design, Projekt XL. What is MVC? Model–View–Controller (MVC) is a software architectural pattern for implementing user interfaces on computers. Kurs- och programinformation Inspiration Utbytesstudier Termin 5 i Kanada Dubbelexamen Sommarskola genom LTH Praktik utomlands Examensarbete & Fältstudier. Dispensansökan EDA061, Dnr LTH 2009/ UNI har fått en dispensansökning gällande kursen EDA061 Objektorienterad modellering och design 4,5 hp inför höstcerminen 2009. Ansökningen kommer från Marie Olofsson som är student vid civilingenjörsutbildningen i informations- och kommunikationsteknik. Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt objektorienterad modellering och design. Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete.

06 - PDF Free Download - DOKODOC.COM

• Vilka klasser skall finnas? • Vilka metoder skall de tillhandahålla? • Hur skall de paketeras? Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2015 | Ulf Asklund Programmering utan OMD Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2013, FÖRELÄSNING 1 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2013 | Ulf Asklund EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2013 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design) Studenten får lära sig grundläggande objektorienterad modellering och design. OO design visualiseras med hjälp av ett väl etablerad notationsspråk UML, Unified Modelling Language. Designprinciper samt designmönster såsom Template Method, Strategy, Command, Factory Method och Observer gås igenom.

Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. Objektorienterad modellering och design EDAN10 7,5hp A Konfigurations-hantering EDAN70 7,5hp A Projekt i datavetenskap ETSN20 7,5hp A Programvarutestning EDAF75 7,5hp G2 Databasteknik ETSN05 7,5hp A Programutveckling för stora system ETSN15 7,5hp A Kravhantering FMNN25 7,5hp A Numeriska algoritmer med Python/SciPy EDAF60: Objektorienterad modellering och design, ht 2020. EDAN65 Compilers HT 2020. EDAA20 Programmering och databaser HT 2020. EDAP10 Flertrådad programmering HT 2020. Dispensansökan EDA061, Dnr LTH 2009/ UNI har fått en dispensansökning gällande kursen EDA061 Objektorienterad modellering och design 4,5 hp inför höstcerminen 2009. Ansökningen kommer från Marie Olofsson som är student vid civilingenjörsutbildningen i informations- och kommunikationsteknik.