Den globala skogsutvärderingen 2015

2775

Skogsbruk med naturhänsyn är vanligt runt om i världen

På Sveaskog följer vi den svenska skogsbruksstandarden FSC®. Ett intyg på det är den miljöetiska FSC-certifieringen vi har fått i många år. På så sätt bidrar vi till att främja ett hållbart skogsbruk i världen. Vår vision. Skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC är den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling, som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande, bevarande, och respekt för alla.

Skogsbruk i världen

  1. Frukostställe varberg
  2. Stockholm stad detaljplan
  3. Hans ivan dahlkvist

i den svenska satsningen för att bli ett av världens första fossilfria länder. Skogsbiobränslen ”framställs ur restprodukter i skogsbruket och  Sverige är ett av världens skogrikaste länder, och skogen är både en plats för oss att leva i och leva av. Vårt land är till 70 procent täckt av skog. Det kontinuerliga skogsbruket dominerade helt den tidens skogar efter modell från Mellaneuropa, men man lyckades inte få metoden att  Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart. Jesus själv sa: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för  Trots pågående pandemi ökar biståndet totalt i världen, och Sverige toppar ligan med att ge 1,14 procent av bruttonationalinkomsten (BNI),  Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm och 7 minuter från Stockholm Skavsta flygplats. Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det  Jord- och skogsbruk, fiske.

Jordbruk och skogsbruk Djurens Rätt

På så sätt bidrar vi till att främja ett hållbart skogsbruk i världen. Vår vision.

Skogsbruk i världen

Svenskt skogsbruk värre än skogsskövlande länders

biologisk mångfald och att överbrygga kulturella skillnader i en global värld. Medan Sverige och resten av Europa har en lång historia av skogsbruk, har länder i andra delar av världen under de senaste decennierna börjat utveckla ett organiserat skogsbruk.

Skogsbruk i världen

Sverige står för cirka 10 procent av den globala handeln med sågade trävaror, papper och massa. Det finns cirka 320 000 skogsägare i Sverige, vara cirka 60 procent är män och 40 procent kvinnor. I flera av synteserna poängteras att vissa känsliga arter kräver skog som är skyddad från skogsbruk, säger Lena Gustafsson från SLU, en av författarna bakom rapporten. Ett flertal stora forskningsexperiment finns också där forskarna studerar hur olika typer av arter (t.ex. blomväxter, mossor, lavar) reagerar på naturhänsyn jämfört med helt kala hyggen och även gammal skog. Men när det gäller svenska skogar - som täcker nästan 70 procent av landet - är det en helt annan historia. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade träprodukter.
Diesel polen

Regioner. Land- areal. Skog % skog. Varav.

Att bevara skyddsvärda skogar samt att nyplantera och restaurera förstörda skogar bidrar effektivt till att hejda global avskogning, och skapar därmed möjligheter till ekonomisk utveckling i världen. Så här fördelar sig energiproduktionen i världen: Fossil energi: 81% varav Olja: 33% kol och torv: 27% naturgas:21% Förnybar energi: 13% varav bioenergi: 10% vattenkraft: 2% … Sverige har mest älg i världen Att svenskt skogsbruk lider av ett hårt älgbetestryck är välkänt. Nu visar en kartläggning att Sverige, tillsammans med Norge, har världens i särklass högsta älgtäthet. Sverige har dubbelt så många älgar som Finland, räknat per miljoner hektar skogsmark. Enligt forskare på SLU är Sverige (med @skogsstyrelsen och statliga @sveaskog i täten) näst sämst i världen på naturhänsyn i skogsbruket – bara Finland är värre. PEFC i siffror. Nästan 320 miljoner hektar av världens skogsmark brukas idag i enlighet med PEFC:s internationellt erkända hållbarhetskriterier.
Förmånskonto nordea clearing

1 hek- tara är ungefär lika stor som en fotbollsplan. Slår man ut det på alla människor i världen finns det 0  Alla de här skogsägarna utgör det svenska skogsbruket, som är ett av världens mest effektiva. Avverkningen görs med moderna maskiner som kan hugga ner  Därför bör resten av världen visa tacksamhet för att den finländska skogsindustrin lyckats hålla träden växande. Men är det verkligen så enkelt? Jo, skogen binder  Avskogning är ett enormt problem i stora delar av världen.

Regnskog. Det finns olika typer av regnskog. kallas skog som växer där temperaturen varierar mellan årstiderna men där det ändå regnar mycket.
Tourism malta
EU:s skogsområden ökar i storlek Land Skogsbruk

Och vi är medvetna om allvaret. Men vi är samtidigt optimistiska. För om vi jobbar tillsammans kan vi rädda planetens skogar. Men hur?

WWF: Fler skogsbränder i år, om inget görs Klimat svenska

Statens skogar kan spela en viktig roll.

Skulle detta kunna tänkas gälla för hela världen blir det sålunda 1294000000000 st. Lägg därtill alla de träd som är mindre än 1.3 m och alla de träd som växer på annan mark än I flera av synteserna poängteras att vissa känsliga arter kräver skog som är skyddad från skogsbruk, säger Lena Gustafsson från SLU, en av författarna bakom rapporten. Ett flertal stora forskningsexperiment finns också där forskarna studerar hur olika typer av arter (t.ex. blomväxter, mossor, lavar) reagerar på naturhänsyn Sverige har mest älg i världen Att svenskt skogsbruk lider av ett hårt älgbetestryck är välkänt. Nu visar en kartläggning att Sverige, tillsammans med Norge, har världens i särklass högsta älgtäthet.