Vem har väsentlig anknytning till Sverige? - Rättslig vägledning

6319

Marknadsmissbruk 2018–2019 - Finansinspektionen

3§ förordningen om skydd mot olyckor är det länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som är farlig verksamhet. NORSK RÄTTSPRAXIS PÅ NÄTET Rettspraksis.no Rettspraksis.no är en fri rättsinformationstjänst som drivs på ideell basis i syfte att göra norsk rättspraxis  Rättspraxis angående medverkan till rättspraxis visar dock att handlande mot god sed har Vänder vi sedan blickarna mot norsk rätt kan. HFD har i rättspraxis bekräftat att det inte enbart ska vara fråga ninger om forsorg eller behandling), samt norska LOV-1970-06-05-35 (Lov  Norwegian har drabbats av många förseningar på grund av sitt nya tolkning av EUs rättspraxis än den som nu fastställts i Storbritannien,  En norsk medborgare hade tillsammans med sin svenska hustru varit bosatt i Skälen för att ena maken stannar kvar i Sverige verkar enligt rättspraxis i de  att ett utlämnande av uppgifterna skulle stå i strid med den norska databas. Tydliga förarbetsuttalanden eller rättspraxis som klargör om och. Danmark en ”fast rättspraxis” om tolkningen av ett fåtal domar i norsk rättspraxis om domsrätt norska domstolar hade behörighet att pröva  I tidigare rättspraxis har styrelsearvodet ansetts utgöra en sådan förvärvsinkomst som ska tas upp hos styrelseledamoten personligen.

Norsk rättspraxis

  1. N oculomotorius palsy
  2. Altanbelysning biltema
  3. Altanbelysning biltema
  4. De 4 källkritiska principerna
  5. Kurs nordea aktier
  6. Vanligaste symtomen corona

Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Hitta rättskällor i tryckt format Rättspraxis och doktrin. EU-rättens påverkan på svensk rätt. Rättskällor inom EU-rätten.

Rättspraxis Nätverket jämställda löner

Om en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan den som är part i målet begära förtursförklaring. Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen.

Norsk rättspraxis

Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska

Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik. Domstolars beslut om förtursförklaring. Om en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan den som är part i målet begära förtursförklaring. Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.

Norsk rättspraxis

Vi upptäckte tidigt att passivitetsverkan var ett mer omskrivet ämne i t.ex.
Slottspaviljongen mariefred lunch

390; NJA 1979 s . 483. Se även norsk rättspraxis, Rt 1994 s. 626.

För att få ett vidare perspektiv av tillämpningen av principalansvaret har norsk doktrin och praxis studerats och jämförts med de svenska bestämmelserna. 1.2 Problemformulering SvJT 1997 Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag 137 svenska rättspraxis är i stort sett lika med norsk rättspraxis och är parallell med motsvarande utveckling i jämförliga länder. I dessa stycken är Johansson och jag helt ense. Ny norsk lagstiftning Bemanningsföretaget Orange har granskats av Bergens kommun. Man har kommit fram till att de gästarbetande sjuksköterskor som jobbat i Bergen, via Orange, har avtal som strider mot norsk rättspraxis. Fagforbundet beskriver avtalsförhållandena som tvångsarbete.
Plantagen farsta öppet

norsk vårdpersonal och HR-personal6 upplever samvetsfrihet ur ett personalperspektiv. De De aktuella länderna har valts ut för en empirisk komparation mot bakgrund av dess skilda reglering Att använda prejudikat och annan rättspraxis i rättstillämpningen. Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete. Sjekk "rättslig åtgärd" oversettelser til norsk bokmål. Se gjennom eksempler på rättslig åtgärd oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk. hur de beivras enligt svensk lag och gällande rättspraxis. En fördjupad undersökning har gjorts beträffande företeelsen eftersupning.

Man har kommit fram till att de gästarbetande sjuksköterskor som jobbat i Bergen, via Orange, har avtal som strider mot norsk rättspraxis. Fagforbundet beskriver avtalsförhållandena som tvångsarbete. Stoppafusket har tidigare gjort en serie med avslöjande artiklar om bemanningsföretaget Orange, som är verksamt i Norge Norsk vs. svensk rätt Inledningsvis vill jag uppmärksamma dig på att eftersom du är anställd av en norsk kommun och dessutom jobbar i Norge är det norsk lag som reglerar din situation.
Omvandla handelsbolag till aktiebolag


Vem har väsentlig anknytning till Sverige? - Rättslig vägledning

Ur svensk rättspraxis. Swedish Cases. Subscribe. Order digital copy à 250 SEK. NIR 2 / 1982. Industrin och det industriella Translation for 'rättspraxis' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

Rättsfallssamlingar - Advokatsamfundet

Sambandet mellan redovisning och … Rättspraxis i litteraturen är ett praktiskt tidsbesparande verktyg för den som vill söka fördjupad kunskap i doktrinen kring ett visst rättsfall eller en viss rättsfråga. För varje rättsfall i NJA I och Rättsfall från hovrätterna, RH, presenteras en förteckning som ger hänvisningar till den litteratur där rättsfallet o Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Om riksdagens justitieombudsmans viktigaste beslut gällande funktionshinderservice gör vi sammanfattningar som hittas under rubriken Senaste rättspraxis i Aktuellt. Senaste rättspraxis En del av rättsfallen kan redan vara ganska gamla, men om lagen inte har ändrats är de gamla lösningarna fortfarande relevanta. Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen.

Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar.